Aktivitéiten 2017/2018

15.09.2017 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
23.09.2017 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
02.10.2017 Assemblée Générale Ordinaire APEB
15.10.2017 Commémoration Nationale
13.11.2017 Entrevue Léierpersonal
18.11.2017 Kannerfloumaart
02.12.2017 Fête Saint Nicolas Schoulkommissioun APEB
08.12.2017 Photosaktioun
02.02.2018 Liichtmessdaag
04.02.2018 Kannerfuesbal an der Buerg
10.03.2018 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
18.05.2018 Coupe scolaire Cycle 4.2
01.06.2018 Totemfest
20.06.2018 Schoulsportdaag
22.06.2018 Fête Nationale
09.07.2018 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
11.07.2018 Schoulfest zu Buerglënster

6 Comités-Sëtzungen: 11/09/17, 23/10/17, 10/01/18, 21/02/18, 18/04/18, 06/06/18

 

Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

Geschenk fir all Schüler zum Ofschloss vum Cycle 4.2.

Second-Hand: Kleederdon’en fir d’Kannerduerf Miersch

Schoulsportdaag: Sponsoring vun Kiddy Event, Uebst an Waasser

Sponsoring vum Ausfluch vum Cycle 4.2

Sponsoring vum Theater Tohu Bohu an vun engem Mëschpult

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Entrevue mam Léierpersonal

Dënschdes, den 13.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019