Aktivitéiten 2017/2018

15.09.2017 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
23.09.2017 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
02.10.2017 Assemblée Générale Ordinaire APEB
15.10.2017 Commémoration Nationale
13.11.2017 Entrevue Léierpersonal
18.11.2017 Kannerfloumaart
02.12.2017 Fête Saint Nicolas Schoulkommissioun APEB
08.12.2017 Photosaktioun
02.02.2018 Liichtmessdaag
04.02.2018 Kannerfuesbal an der Buerg
10.03.2018 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
18.05.2018 Coupe scolaire Cycle 4.2
01.06.2018 Totemfest
20.06.2018 Schoulsportdaag
22.06.2018 Fête Nationale
09.07.2018 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
11.07.2018 Schoulfest zu Buerglënster

6 Comités-Sëtzungen: 11/09/17, 23/10/17, 10/01/18, 21/02/18, 18/04/18, 06/06/18

 

Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

Geschenk fir all Schüler zum Ofschloss vum Cycle 4.2.

Second-Hand: Kleederdon’en fir d’Kannerduerf Miersch

Schoulsportdaag: Sponsoring vun Kiddy Event, Uebst an Waasser

Sponsoring vum Ausfluch vum Cycle 4.2

Sponsoring vum Theater Tohu Bohu an vun engem Mëschpult

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

 

!!! Cancelled !!!

 

Second Hand Kannerkleeder (Hiescht/Wanter; 2-16 Joër)

Samschdes, den 24.10.2020

 

Kannerfloumaart 

Samschdes, den 14.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

Lernhilfe: Super Senior

Nohëllefsstonnen vu

Senioren fir Kanner organiséiert vum 'Mouvement pour l'Egalité des Chances pour Tous' - MEC asbl

Méi Informatiounen zu den Nohëllefsstonnen  fann Dir um Site vun der MEC asbl: www.mecasbl.lu

oder download den Flyer:

https://mecasbl.lu/wp-content/uploads/2019/12/Senior-Folder-Parents_def.pdf