Aktivitéiten 2014/2015

15.09.2014 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
27.09.2014 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
12.10.2014 Commémoration Nationale zu Jonglënster
13.10.2014 Assemblée Générale Ordinaire APEB
16.10.2014 Konferenz "Scheedung" zesummen mat der Chancegläichheetskommissioun
10.11.2014 Entrevue Léierpersonal
15.11.2014 Kannerfloumaart zu Jonglënster
29.11.2014 Fête Saint Nicolas Schoulkommissioun APEB
17.01.2015 Foire aux étudiants Junglinster
25.01.2015 Kannerfuesbal an der Buerg
07.03.2015 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
16.03.2015 Cérémonie de signature Pacte Climat Junglinster
23.03.2015 Assemblée générale FAPEL
27.04.2015 Réception nouveaux habitants
13.06.2015 Coupe scolaire zu Jonglënster APEB-APEJ-APG
17.06.2015 Schoulsportdaag
22.06.2015 Nationalfeierdaag
13.07.2015 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
13.07.2015 Schoulfest zu Buerglënster

5 Comités-Sëtzungen: 15/0/2014, 15/12/2014, 26/01/2015, 20/04/2015 an 08/06/2015

- Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

- Geschenk fir all Schüler zum Ofschloss vum Cycle 4.2.

- Finanzéierung vun Spiller fir d'Aktivitéiten um Schoulfest

- Finanzéierung vun Bicher an Hör-CD'en fir d'Schoulbibliothéik

- Finanzéierung vun Schräineraarbechten fir d'Liesmaschin

- Finanzéierung vum Ausfluch vum Cycle 4.2.

- Bäitraag zum Ausfluch vum Cycle 2.2.

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kannerkleeder Second-hand (Wanter / Hiescht-

kollektioun)

21.10.2023 vun 9 bis 13 Auer

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

AG

25.10.2023 19.30 Auer

=> Buvette Hall Op Fréinen zu Jonglënster

 

Kannerfloumaart

18.11.2023 vun 14 bis 17 Auer

 => Gaston Stein zu Jonglënster

 

Kleeschen

02.12.2023 vun 15 bis 17 Auer

=> Schlass zu 

Buerglënster

 

Kannerfuesbal

04.02.2024 vun 14 bis 18 Auer

=> Salle des fêtes Buerglënster

 

Kannerkleeder Second-hand (Fréijoer / Summerkollektioun)

9.03.2024 vun 9 bis 13 Auer

 

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

Ofschlossfeier

Cycle 4.2

Juli 2024