Aktivitéiten 2014/2015

15.09.2014 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
27.09.2014 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
12.10.2014 Commémoration Nationale zu Jonglënster
13.10.2014 Assemblée Générale Ordinaire APEB
16.10.2014 Konferenz "Scheedung" zesummen mat der Chancegläichheetskommissioun
10.11.2014 Entrevue Léierpersonal
15.11.2014 Kannerfloumaart zu Jonglënster
29.11.2014 Fête Saint Nicolas Schoulkommissioun APEB
17.01.2015 Foire aux étudiants Junglinster
25.01.2015 Kannerfuesbal an der Buerg
07.03.2015 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
16.03.2015 Cérémonie de signature Pacte Climat Junglinster
23.03.2015 Assemblée générale FAPEL
27.04.2015 Réception nouveaux habitants
13.06.2015 Coupe scolaire zu Jonglënster APEB-APEJ-APG
17.06.2015 Schoulsportdaag
22.06.2015 Nationalfeierdaag
13.07.2015 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
13.07.2015 Schoulfest zu Buerglënster

5 Comités-Sëtzungen: 15/0/2014, 15/12/2014, 26/01/2015, 20/04/2015 an 08/06/2015

- Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

- Geschenk fir all Schüler zum Ofschloss vum Cycle 4.2.

- Finanzéierung vun Spiller fir d'Aktivitéiten um Schoulfest

- Finanzéierung vun Bicher an Hör-CD'en fir d'Schoulbibliothéik

- Finanzéierung vun Schräineraarbechten fir d'Liesmaschin

- Finanzéierung vum Ausfluch vum Cycle 4.2.

- Bäitraag zum Ausfluch vum Cycle 2.2.

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

 

!!! Cancelled !!!

 

Second Hand Kannerkleeder (Hiescht/Wanter; 2-16 Joër)

Samschdes, den 24.10.2020

 

Kannerfloumaart 

Samschdes, den 14.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

Lernhilfe: Super Senior

Nohëllefsstonnen vu

Senioren fir Kanner organiséiert vum 'Mouvement pour l'Egalité des Chances pour Tous' - MEC asbl

Méi Informatiounen zu den Nohëllefsstonnen  fann Dir um Site vun der MEC asbl: www.mecasbl.lu

oder download den Flyer:

https://mecasbl.lu/wp-content/uploads/2019/12/Senior-Folder-Parents_def.pdf