Aktivitéiten 2013/2014

16.09.2013 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
28.09.2013 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
12.10.2013 Kannerfloumaart zu Jonglënster
13.10.2013 Commémoration nationale zu Jonglënster
06.11.2013 Photosaktioun fir d'Schoulkanner
19.11.2012 Assemblée Générale Ordinaire
30.11.2013 Fête St-Nicolas Schoulkommissioun-APEB
17.12.2013 Entrevue mam Léierpersonal
16.01.2014 Réunion d'information du Lënster Lycée
02.02.2014 Kannerfuesbal an der Buerg
01.03.2014 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
19.03.2014 Réceptioun fir déi néi Awunner an der Gemeng
10.05.2014 Coupe scolaire zu Jonglënster APEB-ABEJ-APG
23.05.2014  Schoulsportdag
22.06.2014 Festivitéiten zum Nationalfeierdag zu Jonglënster
07.07.2014 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
14.07.2014 Schoulfest zu Buerglënster

- Geschenk fir d'Schüler vum Cycle 4.2. zum Ofschloss

- Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

- Finanzéierung vun Sprangschlässer/spiller fir Aktivitéiten um Schoulfest

- Bicher an Hör-CD'en fir d'Schoulbibliothéik

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Entrevue mam Léierpersonal

Dënschdes, den 13.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019