Aktivitéiten 2012/2013

17.09.2012 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner
Oktober 2012 Schoul (Gäng an Trapenhaus) molen mam Här Poissonier
29.09.2012 Second-Hand fir Kannerkleeder
13.10.2012 80's Party Festsall Buerglënster
04.11.2012 Faire Kaffi zesumme mat Equiclic/APG
10.11.2012 Kannerfloumaart
12.11.2012 Entrevue mam Léierpersonal
19.11.2012 Assemblée Générale Ordinaire
01.12.2012 Fête St-Nicolas um Schlass
21/28.01.2013 Entspannungstraining (Eltereschoul)
20.01.2013 Kannerfuesbal
02.03.2013 Second-Hand fir Kannerkleeder
08.03.2013 Aweiung vun der Gankmolerei an der Bierger Schoul
17.03.2013 Poppentheater
07.05.2013 Participatioun un der "Réunion d'Information sur la Sécurité" organiséiert vun der Gemeng Jonglënster
11.05.2013 Coupe scolaire zu Jonglënster mat uschléißendem Velo'stour (mat Equiclic)
24.05.2013  Schoulsportdag
04.06.2013 FAPEL: Assemblée des membres
22.06.2013 Festivitéiten zum Nationalfeierdag zu Jonglënster
08.07.2013 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
12.07.2013 Schoulfest

- Bezuele vum Artist, dem Här Poissonier, fir d'Verschéineren (Gankmolerei) an der Schoul

- finanziell Ennerstëtzung vum Klassenausfluch vum Cycle 4.2

- Geschenk fir d'Schüler vum Cycle 4.2. zum Ofschloss

- Klassefoto fir all Kand offréiert vun der APEB

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

 

!!! Cancelled !!!

 

Second Hand Kannerkleeder (Hiescht/Wanter; 2-16 Joër)

Samschdes, den 24.10.2020

 

Kannerfloumaart 

Samschdes, den 14.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

Lernhilfe: Super Senior

Nohëllefsstonnen vu

Senioren fir Kanner organiséiert vum 'Mouvement pour l'Egalité des Chances pour Tous' - MEC asbl

Méi Informatiounen zu den Nohëllefsstonnen  fann Dir um Site vun der MEC asbl: www.mecasbl.lu

oder download den Flyer:

https://mecasbl.lu/wp-content/uploads/2019/12/Senior-Folder-Parents_def.pdf