Fir Elteren

Sécherheet am Internet
Berodung iwwert d´Sécherheet an d´Geforen fir d´Kanner
Jugendlecher beim „surfen“ am Internet
Offiziell Institutiounen an Servicer rondrëm d´Schoul
Éducation différenciée

SGE—Service de Guidance de l´Enfance

SCREA—Service Ré-Éducatif Ambulatoire
SCAP
Le Centre de logopédie
CPOS - Centre de psychologie et d´orientation scolaires
Fédération des Associations de Parents d´Elèves au Luxembourg
Ministère de l´Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle
Institution d´éducation et de thérapie pour enfants, jeunes et adultes
Le portail parents de myschool
D´Konzept vum neien Lycée
Caritas Lëtzebuerg
Den Ombudscomité fir d´Rechter vum Kand
 
Informatiounen iwwert ADS
CD-Rom für Lehrer, Erzieher, Eltern von Kindern mit einem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität
Die « Eltereninitiativ Hyperaktiv Kanner » EHK ist eine 
Elterninitiative im Interesse ADD (Attention-Defizit-Disorder) - 
betroffene Kinder, mit oder ohne Hyperaktivität
Spontan ADD a.s.b.l. - Aufmerksamkeitsdefizit bei Erwachsenen
Informatiounen iwwer Dyslexie an Dyskalkulie
Vereinigung, die Menschen aller Altersstufen, die an Wahr-nehmungsstörungen (z.B. Legasthenie/Dyskalkulie, Lese-Recht-
schreibe-Schwäche) und deren Folgen ADS und Hyperkinesie hilft.
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie
EÖDL: 1. Österreichischer Dachverbans Legasthenie
Aner nëtzlech Linken fir Elteren
Association luxembourgoise pour les enfants 
intellectuellement précoces
Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
Was ist ein Airtramp? C´est quoi un « airtramp »?
afp-service - Erzéiungs– a Familljeberodung, Service Dageselteren
http://www.mecasbl.lu
Super Senior Lernhilfe
Lernhilfen, Lerntipps

 

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kannerkleeder Second-hand (Wanter / Hiescht-

kollektioun)

21.10.2023 vun 9 bis 13 Auer

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

AG

25.10.2023 19.30 Auer

=> Buvette Hall Op Fréinen zu Jonglënster

 

Kannerfloumaart

18.11.2023 vun 14 bis 17 Auer

 => Gaston Stein zu Jonglënster

 

Kleeschen

02.12.2023 vun 15 bis 17 Auer

=> Schlass zu 

Buerglënster

 

Kannerfuesbal

04.02.2024 vun 14 bis 18 Auer

=> Salle des fêtes Buerglënster

 

Kannerkleeder Second-hand (Fréijoer / Summerkollektioun)

9.03.2024 vun 9 bis 13 Auer

 

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

Ofschlossfeier

Cycle 4.2

Juli 2024