Calendrier

Kannerkleeder Second-hand (Wanter/Hierscht) 22.10.2022 vun 10:00-16:00 Auer

Kannerfloumaart 19.11.2022 vun 14:00-17:00 Auer

Kleeschen (Buerglënster) 03.12.2022 vun 15:00-17:00 Auer

AG 07.12.2022 vun 19:30 Auer (Buvette Op Fréinen)

Kannerfuesbal (Buerglënster) 05.05.2023 

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kleeschen (Kanner aus der Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 03.12.2022

 

Kannerfuesbal (Festsall - Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 05.02.2023